Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Yönetim Kurulu

2017-2019 Yönetim Kurulu

BAŞKAN 

 

 

Prof. Dr. Yüksel Cem Aygün

Kurum : Başkent Üniversitesi

Hastanesi  Üroloji Anabilim Dalı

 

 

 2. BAŞKAN

 

    Doç.Dr. Rüknettin Aslan

Kurum : 

 

 GENEL SEKRETER


Doç. Dr. Tayfun Oktar

Kurum : İstanbul Üniversitesi Çapa

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

 

 


 

SAYMAN
Doç.Dr. İlker Akyol

Kurum : Haydarpaşa Eğitim Araştırma

Hastanesi Üroloji Bölümü

 ÜYE

 

 

Doç.Dr. Berk Burgu

Kurum : Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi Üroloji Anabilim DalıÜYE


 

Doç. Dr. Serhat Gürocak

Kurum  Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
 

Doç. Dr. Mehmet Mesut Pişkin


 
2015-2017 Yönetim Kurulu
BAŞKAN
 

 

 

Prof. Dr. Nihat Satar

Kurum : Çukurova Üniversitesi

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

 

 

 2. BAŞKAN

 

    Doç.Dr. Berk Burgu

Kurum : Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

 

 GENEL SEKRETER


Prof.Dr. Cem Aygün

Kurum : Başkent Üniversitesi

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim 

Dalı

 

 


 
SAYMAN


Doç.Dr. İlker Akyol

Kurum : Haydarpaşa Eğitim Araştırma

Hastanesi Üroloji Bölümü

 ÜYE

 

 

Doç. Dr. Tayfun Oktar

Kurum : İstanbul Üniversitesi Çapa

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim DalıÜYE

 

Doç. Dr. Nihat Uluocak

Kurum  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp

Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 

Prof. Dr.Hasan Serkan Doğan

Kurum : Hacettepe Üniversitesi

Üroloji Anabilim Dalı

 

Yönetim Kurulu 2013-2015
BAŞKAN

 

 

Prof. Dr. Erim Erdem

 

 

 2. BAŞKAN

 

Doç.Dr. Kaya Horasanlı

 

 GENEL SEKRETER


Doç. Dr. Bülent Önal

 

 


 
SAYMAN


Doç.Dr. TAYFUN OKTAR

 ÜYE

 

 

Doç. Dr. BERK BURGU

 ÜYE

 

Doç. Dr. Hasan Serkan DoğanÜYE

 

Prof. Dr.ALİ AYYILDIZ

2011-2013 Yönetim Kurulu
BAŞKAN

 


Dr. Şaban Sarıkaya
19 Mayıs Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

Tel: 0 362 312 19 19 (2300)

Fax : 0 362 457 60 41

 

 2. BAŞKAN

 


Dr. Nihat Satar
Çukurova Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

Tel: 0  322 338 60 60 (3230-3236-3237)

Fax : 0 322 338 63 05

 

 GENEL SEKRETER


Dr. Tarkan Soygür
Ankara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

Tel : 0  312 508 22 58

Fax : 0 312 311 21 67 


 
SAYMAN


Doç. Dr. Bülent Önal

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

ÜROLOJİ ANABİLİMDALI İSTANBUL

 ÜYE

 

 

Dr. Aykut Kefi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Üroloji Anabilim Dalı, İnciraltı, 35034 İzmir 

Tel : 232 412 3458

Fax : 232 412 3458

 ÜYE

 

Doç. Dr. Hasan Serkan Doğan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı, BursaÜYE

 

Prof. Dr. Erim Erdem

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı,Mersin

Tel: 324 337 43 00