Haberler

Bütün Haberler


9th EUPSA CONGRESS

2008 ANNUAL COURSE OF EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC UROLOGY (Fetal Hydronephrosis Pre & Postnatal Assessment & Clinical)

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

14 Mart Tıp Bayramı

İstanbul Toplantısı Duyurusu

TÇÜD Aylık Bilimsel Toplantısı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, Çukurova Üroloji Derneği Ortak Toplantı Programı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, Çukurova Üroloji Derneği Ortak Toplantı Programı

12 Aralık Genel Kurul Toplantı Duyurusu

10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi fotoğrafları ve Kongrenin ardindan yazılar...

Pediatrik Üronefroloji Kursu

Primer Noktürnal Enürezis Toplantısı

Pediatrik Nefrologlara Yönelik Çocuklarda İşeme Disfonksiyonu Anketi

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 16-17 Aralık İzmir Bölgesel Toplantısı

16-17 Aralık 2010 İzmir Bölgesel Toplantısı ardından fotoğraflar

Primer Noktürnal Enürezis Tedavi Kılavuzu

11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Rixos Sungate Otel, Antalya, 16-18 Aralık 2011

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Çalışma Grupları Toplantısı 30 Eylül-1 Ekim 2011

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları

6. Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (16-20 Kasım)

Genel Kurul Duyurusu

30 Eylül-1 Ekim 2011 Çalışma Grupları ve Vezikoüreteral Reflü Güncelleme Toplantısı

13 Aralık 2011 İstanbul Toplantısı

Kongre Mobil Uygulaması-11. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi

11. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Webcastleri

Çocuklarda intrevezikal Botoks enjeksiyonu, mesane büyütme ameliyatlarına alternatif olabilir mi?

11. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi Fotoğrafları

Güncel Klavuzlar Eşliğinde Vezikoüreteral Reflülü Hastaların Değerlendirilmesi 10 Nisan 2012

Çalışma Grubu Toplantısı/ Spina Bifida Güncelleme Kursu 21-22 Haziran 2012

Spina Bifida Güncelleme Kursu Fotoğrafları

İstanbul Toplantıları 2012-2013

2. ULUSLARARASI 3. ULUSAL EBELİK KONGRESİ 20-23 KASIM 2013, ANTALYA

Türk Çocuk Ürolojisi 12 Şubat İstanbul Toplantısı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 12.Mart İstanbul Toplantısı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 9 Nisan İstanbul toplantısı

“Sağlık ve Şiddet Platformu”

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 14 Mayıs İstanbul Toplantısı

Sağlıkta Şiddete Hayır ! TTB Kamu Spotu

TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ AİLESİNE İYİ BAYRAMLAR DİLERİZ

TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ 12 KASIM 2013 İSTANBUL TOPLANTISI

XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurultayı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 10 Aralık İstanbul toplantısı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Toplantısı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 14 Ocak İstanbul Toplantısı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 11 Şubat İstanbul Toplantısı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 11 Mart İstanbul Toplantısı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 8 Nisan İstanbul Toplantısı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 8 Nisan İstanbul Toplantısı

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği 13 Mayıs İstanbul Toplantısı

1. Çocuk Ürolojisi Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Kursu

1. Çocuk Ürolojisi Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Kursu Tamamlandı

EAP Educational & MasterCourse 2015

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Çalışma Grupları Toplantısı 26-27 Eylül 2014, Malatya

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ’ NİN VERİ TOPLAMA, DEĞERLENDİRME, SAKLAMA VE YAYIN KURALLARI YÖNERGESİ

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı ve 2015 Katsayıları

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Twitter hesabı açılmıştır.

Espu 2015 Bursu

13. Türk Çocuk Ürolojisi Bildiri kitabı

14th ESPU Annual Educational Course

2016 Sonbahar Ankara Toplantısı

Çocuk Endoürolojik Taş Cerrahisi (MiniPerc-­‐ MicroPerc-­‐ RİRS) Kursu

14. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi

Pediatrik Ürolojide Robotik Cerrahi Kursu- 29 Kasım 2017- Ankara

Ürolojik Cerrahi Dernegi Kuzey Marmara Şubesi Pediatrik Üroloji/Geçiş Ürolojisi Kursu

Türk Çocuk Ürolojisi Konya Toplantısı- 3 Mayıs 2018

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Sonbahar Toplantısı, 22.09.2018

Çocuk Ürolojisi'nde Yenilikler Adana Bölgesel Toplantısı, 23 Kasım 2018

II. ÇOCUK ENDOÜROLOJİK TAŞ CERRAHİSİ KURSU MiniPerc - MicroPerc – RİRS, 24.12.2018